Zákon o ochraně oznamovatelů

Naše firma zřídila od 5.12. 2023 schránku pro písemně podané žádosti oznamovatelů. Schránka se nachází v budově firmy Průmstav, na adrese, Cihelná 777, Štětí, 411 08